Аукціон - Кишинівська 101

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації –
нежитлових приміщень 2-1, 2-2 літ. «А», ¼ літ «Г»,
по вул. Кишинівська, 101, в м. Білгород-Дністровський

1.1. Об’єкт приватизації: Об’єкт складається з нежитлових приміщень 2-1, 2-2 літ. «А», ¼ літ. «Г», загальною площею 14,2 кв.м, (24/100) житлового будинку. Навколишня забудова представлена будівлями присадибної житлової забудови. Приміщення не використовуються. Подальше використання об’єкту приватизації визначається покупцем самостійно з урахуванням вимог та в межах визначених містобудівною документацією міста.
1.2. Місцезнаходження об’єкта: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 101.
1.3. Власник об’єкта - територіальна громада м. Білгорода-Дністровського в особі Білгород-Дністровської міської ради. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 15250310.
1.4. Балансоутримувач об’єкта - не перебуває на балансі.
1.5. Інформація про договори оренди: Зазначені нежитлові приміщення є вільними, в оренду не передані.
1.6. Дані про земельну ділянку, на якій знаходиться об’єкт приватизації: перебуває у комунальній власності територіальної громади. Не сформована.

2. Інформація про аукціон

2.1. Спосіб проведення аукціону - аукціон з умовами.
2.2. Дата та час проведення аукціону – не раніше ніж через 20 днів, але не пізніше 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта приватизації.
2.3. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному аукціоні з умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
2.4. Аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. №432.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

3.1. Стартова ціна об’єкта для:
- аукціону з умовами – 27 926,00 грн. (двадцять сім тисяч дев’ятсот двадцять шість грн. 00 коп.) без урахування ПДВ. На кінцеву ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ (податок на додану вартість) у розмірі 20 (двадцяти) відсотків.
- аукціону із зниженням стартової ціни – 13 963,00 грн. (тринадцять тисяч дев’ятсот шістдесят три грн. 00 коп.) без урахування ПДВ. На кінцеву ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ (податок на додану вартість) у розмірі 20 (двадцять) відсотків.
У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, приватизація об’єкта здійснюється шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни продажу про що Управління комунальної власності опубліковує наказ про приватизацію об’єкта продажу шляхом викупу та оприлюднює його в ЕТС протягом 5 (п’яти) робочих днів, з дня формування протоколу про результати електронного аукціону, відповідно до ч. 8 ст. 15 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна».
У разі, якщо електронною торговою системою сформовані протоколи, що аукціон з умовами не відбувся (подано менше двох заяв учасників, жоден учасник не зробив крок аукціону, у разі відмови єдиного покупця, чи переможця від підписання протоколу аукціону, або договору купівлі-продажу тощо) проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі, якщо електронною торговою системою сформовані протоколи, що аукціон із зниженням стартової ціни не відбувся (подано менше двох заяв учасників, жоден учасник не зробив крок аукціону, у разі відмови єдиного покупця, чи переможця від підписання протоколу аукціону, або договору купівлі-продажу тощо), рішення про приватизацію об’єкта продажу – скасовується, а Управління комунальної власності міської ради видає наказ про відміну (скасування) електронного аукціону, та опубліковує його в електронній торговій системі не пізніше робочого дня, наступного за днем його прийняття, відповідно до п. 42 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. №432, та абзацу 3 ч. 6 ст. 12 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна».
3.2. Розмір гарантійного внеску 10% від стартової ціни для:
аукціону з умовами – 2 792,60 грн. (дві тисячі сімсот дев’яносто дві грн. 60 коп.);
- аукціону із зниженням стартової ціни – 1 396,30 грн. (одна тисяча триста дев’яносто шість грн. 30 коп.).
Для участі в аукціоні з продажу об’єкта приватизації гарантійний внесок сплачується на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
3.3. Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року – 944,60 грн. (дев’ятсот сорок чотири грн. 60 коп.).
3.4. Крок аукціону (на рівні 1 відсотка стартової ціни аукціону) для:
- аукціону з умовами – 279,26 грн. (двісті сімдесят дев’ять грн. 26 коп.);
- аукціону із зниженням стартової ціни – 139,63 грн. (сто тридцять дев’ять грн. 63 коп.);
3.5. Інформація про умови продажу:
3.5.1. при укладанні договору купівлі-¬продажу об’єкта приватизації з покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ (податок на додану вартість) у розмірі 20 (двадцяти) відсотків;
3.5.2. відшкодування організатору торгів оплати послуг за проведення оцінки майна в процесі приватизації у розмірі 5 280,00 (п’ять тисяч двісті вісімдесят) грн. 00 коп.
3.6. Покупці повинні відповідати вимогам передбаченим ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна».