Конкурс з відбору виконавців

ІНФОРМАЦІЯ
про умови та строки
відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення

Білгород-Дністровська міська рада (Організатор земельних торгів), відповідно до ст. 122, 135, 136 Земельного кодексу України, об’являє конкурс з відбору виконавця земельних торгів:
Мета проведення робіт: проведення земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки несільськогосподарського призначення комунальної власності.
Дані про земельні ділянки:
Перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності права оренди яких може бути реалізовано на земельних торгах:
№ п-п Місце розташування земельної ділянки Площа земельної ділянки, га Цільове призначення
(функціональне використання) Кадастровий
номер земельної ділянки Стартовий розмір
річної орендної плати

№ п-п

Місце  розташування  земельної  ділянки

Площа земельної ділянки, га

Цільове призначення

(функціональне  використання)

Кадастровий

номер земельної ділянки

Стартовий розмір

річної орендної плати

1.

Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, 57-а,

3,9384

для розміщення будівель та споруд

5110300000:01:008:1158

361 781,00 грн.

2.

Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, 57-б

3,2796

для розміщення будівель та споруд

5110300000:01:008:1157

301 264,00 грн.

Умови відбору виконавця земельних торгів:
- Виконавець забезпечує проведення земельних торгів, за власний рахунок, з подальшим відшкодуванням йому витрат на проведення торгів переможцем земельних торгів у відповідності до пункту п’ятого статті 135 Земельного кодексу України;
- Винагорода виконавця земельних торгів встановлюється у розмірі 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою, але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот, відповідності до частини другої пункту шостого статті 135 Земельного кодексу України;
- Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід з продажу права оренди земель несільськогосподарського призначення.
- Переможець конкурсу забезпечує надання послуг з проведення земельних торгів у відповідності до статей 137- 139 Земельного кодексу України.

Перелік підтвердних документів, які подаються з метою відбору та визначення виконавців:
- пропозиція на участь у відборі виконавця земельних торгів в довільній формі, яка повинна містити відомості про претендента, поштова адреса, контактна особа, телефон, згода щодо виконання умов відбору, пропозиції;
- проект договору на виконання робіт з проведення земельних торів, який буде укладено у випадку визначення претендента переможцем відбору;
- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;
- згода на обробку персональних даних – для фізичних осіб-підприємців-претендентів;
- інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід суб’єкт господарювання повинен мати у складі не менше двох ліцитаторів (за основним місцем роботи або залучених за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), ліцитатори повинні мати вищу освіту та відповідні кваліфікаційні сертифікати;
(документальним підтвердженням є копії кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів);
У запечатаному конверті подається пропозиція про розрахунок видатків на організацію та проведення земельних торгів з урахуванням податку на додану вартість (якщо місцем проведення аукціону визначене приміщення сесійної зали Білгород-Дністровської міської ради).

3. Вимоги до документації, що подається на відбір виконавця земельних торгів:
- Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На відбір виконавця з організації та проведення земельних торгів” із зазначенням об’єкта.
- У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з пропозицією щодо вартості видатків на організацію та проведення земельних торгів.
- Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлювання документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.
Місце та орієнований строк проведення земельних торгів: м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 56 (сесійна зала міської ради), земельні торги проводяться не раніше 30 днів та не пізніше 90 днів після оприлюднення оголошення про проведення земельних торгів на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
Конкурсну документацію слід подавати на ім’я міського голови не пізніше ніж за десять робочих днів до оголошеної дати проведення конкурсу з відбору (включно), за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 56, каб. № 210, 67770. Тел. для довідок 3-52-58, 3-52-52.
Строк проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок «26» червня 2019 року о 10-00 годині за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 56, каб. № 103. Тел. для довідок 3-52-58, 3-52-52.

«Запрошуємо кваліфікованих суб’єктів господарювання прийняти участь у конкурсі з відбору виконавців земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення, який відбудеться «26» червня 2019 року в 11-00, в каб. 103, за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 56