Конкурс з відбору виконавців

ІНФОРМАЦІЯ
про умови та строки проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок в оренду

 

До участі в конкурсі можуть бути допущені:
- виконавці робіт із землеустрою, які подали необхідну опубліковану документацію, передбачену умовами конкурсу.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
До підтвердних документів, які подаються на конкурс належать:
- заява про учать у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою;
- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб, платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;
- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента-юридичної особи);
- копії документів що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою;
- письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності);
- проект завдання на виконання робіт, у якому зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
- згода на обробку персональних даних – для фізичних осіб-підприємців-претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо строків (в календарних днях) та вартості виконання робіт (з урахуванням податку на додану вартість).
Конкурсну документацію слід подавати на ім’я міського голови не пізніше ніж за десять робочих днів до оголошеної дати проведення конкурсу (включно), за адресою: 67770, м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 56, каб. № 210.
Конкурс відбудеться «26» червня 2019 року об 11.00 за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 56, каб. № 103. Тел. для довідок 3-52-58, 3-52-52.

п/п

Адреса ділянки

Орієнтовна площа, га

Цільове призначення

земельної ділянки

1.

м.Білгород-Дністровський,

вул. Південна, 2

0,5325 га

Для будівництва багатоповерхового житлового будинку

2.

м. Білгород-Дністровський,

вул. Південна, 6

1,3718 га

Для будівництва багатоповерхового житлового будинку

3.

м.Білгород-Дністровський,

пров. Водопровідний, 14

2,2000 га

Для будівництва складів та баз

4.

м.Білгород-Дністровський,

вул. Шабська, 110-а

1,9555 га

Для будівництва складів та баз

7.

м. Білгород-Дністровський,

вул. Перемоги, 30-б

0,2600 га

5110300000:01:009:0009 Зміна цільового призначення.

з «B.03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій» на «В.02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку»

ВІДОМОСТІ
про земельні ділянки

1. Виконувана робота (завдання): _розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність територіальної громади м. Білгород-Дністровський, розташованих за адресою:
м. Білгород-Дністровський, пров. Водопровідний, 14;
м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 110-а;
м. Білгород-Дністровський, вул. Південна, 2;
м. Білгород-Дністровський, вул. Південна, 6.

2. Підстава для виконання роботи рішення Білгород-Дністровської міської ради № 721-VII від 29.11.2018 року «Про затвердження попереднього переліку земельних ділянок, права оренди яких виставляється на торги окремими лотами у 2019-2020 роках, та про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону в місті Білгороді-Дністровському»

3. Документи, що підтверджують права на користування земельною ділянкою ст. 83 Земельного кодексу України
4. Форма власності комунальна власність територіальної громади міста Білгород-Дністровський

5. Цільове призначення:
м. Білгород-Дністровський, пров. Водопровідний, 14 - секції J: землі промисловості, транспорту, зв’язку енергетики, оборони та іншого призначення, вид використання: для будівництва складів та баз;
м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 110-а - секції J: землі промисловості, транспорту, зв’язку енергетики, оборони та іншого призначення, вид використання: для будівництва складів та баз;
м. Білгород-Дністровський, вул. Південна, 2 - секції В: землі житлової та громадської забудови, вид використання: для будівництва багатоквартирного житлового будинку;
м. Білгород-Дністровський, вул. Південна, 6 - секції В: землі житлової та громадської забудови, вид використання: для будівництва багатоквартирного житлового будинку;

6. Дозволені види використання земельної ділянки та містобудівний регламент її поліпшення відповідно до п. 5 відомостей про земельні ділянки

7. Пропозиції щодо способу розпорядження земельною ділянкою: продаж права оренди на земельних торгах окремими лотами

8. Розмір земельної ділянки гектарів (кв. метрів):
пров. Водопровідний, 14 - орієнтовна площа 2,200 га;
вул. Шабська, 110-а - орієнтовна площа 1,9555 га;
вул. Південна, 2 - орієнтовна площа 0,5325 га;
вул. Південна, 6 - орієнтовна площа 1,3718 га.

9. Наявні обмеження: не визначено
10. Земельні сервітути (зокрема об'єктів цивільної оборони тощо) не визначено
11. Об'єкт (об'єкти), розташований (розташовані) на земельній
ділянці земельні ділянки вільні від забудови
12. Інші матеріали (за наявності)

 

ВІДОМОСТІ
про земельну ділянку

1. Виконувана робота (завдання): розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється розташованої за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Перемоги,30-б;
2. Підстава для виконання роботи рішення Білгород-Дністровської міської ради № 720-VII від 29.11.2018 року «Про надання дозволу на зміну цільового призначення та розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Перемоги, 30-б».
3. Документи, що підтверджують права на користування земельною ділянкою ст. 83 Земельного кодексу України
4. Форма власності комунальна власність територіальної громади міста Білгород-Дністровський
5. Цільове призначення:
Зміна цільового призначення з «B.03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій» на «В.02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку». Кадастровий номер земельної ділянки 5110300000:01:009:0009.
6. Дозволені види використання земельної ділянки та містобудівний регламент її поліпшення відповідно до п. 5 відомостей про земельні ділянки
7. Пропозиції щодо способу розпорядження земельною ділянкою: продаж права оренди на земельних торгах окремими лотами

8. Розмір земельної ділянки гектарів (кв. метрів): 0,2600 га.
9. Наявні обмеження не визначено
10. Земельні сервітути (зокрема об'єктів цивільної оборони тощо) не визначено
11. Об'єкт (об'єкти), розташований (розташовані) на земельній
ділянці земельна ділянка вільна від забудови
12. Інші матеріали (за наявності)

Запрошуємо кваліфікованих спеціалістів-землевпорядників прийняти участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, щодо розроблення проектів відведення земельних ділянок в оренду, яке відбудеться «26» червня 2019 року в 11-00, в каб. 103, за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 56